Betalning skall göras inom 15 dagar mot medföljande faktura.